Powrót

Operator powierzchni komercyjnych

KBF to nie tylko realizator ogromnej liczby dorocznie organizowanych wydarzeń, ale także organizacja, pod której opieką znalazły się ważne miejskie budynki: Centrum Kongresowe ICE Kraków, Pawilon Wyspiańskiego czy budynek przy ul. Powiśle 11. KBF prowadzi w nich własną działalność (w tym informacyjną: w każdym z tych miejsc funkcjonuje punkt InfoKraków), ale także udostępnia ich przestrzenie partnerom merytorycznym – na potrzeby wydarzeń i spotkań – oraz komercyjnym na podstawie umów najmu.

Niezależnie od charakteru takiej współpracy i konieczności poszanowania reguł rynkowej gry pracownicy KBF dbają o zgodność prowadzonej w tych budynkach działalności z ich statusem – to niejako wizytówki miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak i turystów – jak i misją KBF.

Przestrzenie wynajmowane są na potrzeby działalności kulturalnej, gastronomicznej, księgarskiej czy innej handlowej – ale zawsze z naciskiem na wysoką jakość oferowanych produktów i ich możliwie ścisły związek z Krakowem. KBF administruje także budynkiem Domu Erazma przy ul. 28 lipca 1943 roku – w kompleksie Willi Decjusza – który stanowi aktualnie siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner