Powrót

Opera Rara

Oddziałuje na wszystkie zmysły! Prezentuje różnorodność opery na przestrzeni czterech stuleci i pokazuje tę dziedzinę sztuki w jej najpełniejszym kształcie. Opera Rara wystartowała w 2009 roku jako cykl przedstawiający ambitne i uwieńczone powodzeniem projekty przywracania do powszechnej świadomości zapomnianych lub wręcz zaginionych i właśnie odnalezionych oper.

Z czasem wydarzenie przerodziło się w festiwal, który organizowany jest podczas karnawału historycznie i estetycznie kojarzonego z operowymi przedstawieniami, a jednocześnie z okresem pełnym balów i zabawy.

Opera Rara kojarzy się z wyrafinowanym pięknem i czystą radością. Dziś jest to jeden z flagowych krakowskich festiwali przedstawiający dzieła pochodzące nie tylko z okresu baroku, ale również współczesne; semi-opery i półsceniczne wersje przedstawień, a także bardziej kameralne wokalne recitale.

Tak szeroka formuła możliwa jest także dzięki współpracy i zaangażowaniu organizatorów: Miasta Kraków, KBF i Capelli Cracoviensis przy wsparciu Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner