Powrót

ICORN i rezydencje literackie

Niezależny program Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN oferuje azyl osobom prześladowanym za swoją twórczość, występuje w obronie wolności słowa i demokratycznych wartości oraz działa na rzecz międzynarodowej solidarności. Chroni i wspiera coraz szersze grono pisarzy, artystów i obrońców praw człowieka, włącznie z blogerami, dziennikarzami, reporterami, tłumaczami i wydawcami. Sieć umożliwia im swobodę ekspresji w miejscu, gdzie nie grozi za to żadna kara. Ponadto dzięki rozwojowi mediów mogą oni wciąż utrzymywać kontakt ze swoją publicznością, od której zostali odcięci, a także zdobyć nowych odbiorców w miastach schronienia i ich okolicach. Organizatorami programu są Miasto Kraków jako członek ICORN oraz KBF i Stowarzyszenie Willa Decjusza, które koordynują pobyt rezydentów i zapewniają im miejsce pracy twórczej.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner