Powrót

Green Filming

KFC od 2 lat zaangażowane jest w ogólnopolski projekt pn. Film Dla Klimatu, którego założeniem i celem jest wprowadzenie idei zrównoważonej produkcji audiowizualnej. Grupa ta powstała przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych i składa się z producentów, kierowników produkcji, studiów filmowych, regionalnych komisji filmowych i niezależnych filmowców. Pierwsze informacje na temat prac grupy trafiły do prasy podczas FPFF w Gdyni we wrześniu 2021 roku. Wtedy też KBF jako współautor manifestu podpisał się pod porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji filmowej.

W ramach prac KFC współtworzy strategię pracy całej grupy, kompletuje bazę „zielonych” firm na terenie regionu, zbiera dane od producentów, oraz bada szanse we współpracę z takimi podmiotami.

Istotnym elementem prac w grupie Film Dla Klimatu jest networking i szanse na uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

 

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska